top of page

Kongres ICOMIA


Kongres mezinárodní organizace ICOMIA se bude konat ve Splitu 4. až 7. června 2019. Setkání začne tradičním kulatým stolem členů ICOMIA, který nastíní jejich práci za poslední rok. Všichni přítomní členové mohou připravit 2 až 3minutový příspěvek. Poté budou následovat workshopy na tato témata: Poskytování pomoci při prosazování práva, Registrace lodí – hrozba nebo příležitost, Bezpečné a ekologicky šetrné produkty. Přihlásti se na kongres je možné do 18. března na www.icomia.com

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page