top of page

Komise IMEC

Mezinárodní organizace ICOMIA, jejíž členem je i APL, úzce spolupracuje s komisí IMEC pro malé rekreační čluny, vodní skútry a lodní motory.

Její předseda Jeff Wasil uvedl: „V současné době probíhá testování emisí ve spolupráci s BRP v USA. Pracujeme naúpravě směrnice pro rekreační plavidla, která se bude týkat hybridních pohonů, zkoumáme dopady předpisů na hluk pod hladinou, posuzujeme elektrifikaci plavidel a budujeme základy pro lepší komunikaci při tvorbě globálních předpisů. Je důležité být aktivní a udržovat otevřené vztahy s různými vládními i ekologickými organizacemi. Prostřednictvím těchto vztahů a studií založených na datech pomáháme udržovat harmonizované globální námořní předpisy. Ve spolupráci se silnou mezinárodní organizací ICOMIA se nám to daří.“

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page