top of page

ICOMIA/IFBSO kongres 2019


Mezinárodní organizace asociací lodního průmyslu – ICOMIA, jejíž členem je i APL, pořádala začátkem června společně s Chorvatskou asociací lodního průmyslu (CBIA) mezinárodní kongres ve Splitu. Mimořádně úspěšná akce přinesla zajímavé diskuze mezi jednotlivými členy, byly představeny hlavní události a oceněni čestní členové ICOMIA.

K úspěchu kongresu přispěl velký počet účastníků. Kongres jako obvykle zahrnoval jednání pracovních výborů ICOMIA. Jednalo se o technickou komisi, pracovní skupina pro tržní statistiky nebo výbor pro životní prostředí. Proběhly workshopy o registraci lodí a mezinárodním právu.

Během kongresu ICOMIA bylo také rozhodnuto o dalším pořadateli Wolrd Marinas Conference (WMC). ICOMIA Marinas Group a výkonný výbor ICOMIA rozhodli, že konference zástupců světových přístavů a marin proběhne v říjnu 2020 v Dubaji. Bude ji pořádat P&O Marinas, firma, která je největším provozovatelem marin na Blízkém východě.

Dále výroční valná hromada ICOMIA jmenovala nové členy výboru. Geert Dijks (HISWA) se stal předsedou Výboru rozvoj plavby, Stefano Pagani (UCINA) byl zvolen místopředsedou Výboru pro export. Thom Dammrich a Denis Ricard odstoupili z výkonného výboru, jeho novým členem byl zvolen Sebastian Nietupski, prezident POLBOAT. Čestné členství bylo uděleno dr. Thomovi Dammrichovi, který letos odejde z NMMA, a Dr. Jouko Huju, který v loňském roce odešel z Finnboatu do důchodu.

Prezident ICOMIA Andrea Razeto uděluje čestné členství předchozímu prezidentovi Dr. Thomasi Dammrichovi

Kongres ICOMIA/IFBSO uzavřelo obvyklé předání obelisku od současných hostitelů CBIA budoucím hostitelům CBITA a CCYIA. Kongres 2020 se bude konat v čínském městě Zhuhai.

Hovoří Udo Kleinitz, generální tajemník ICOMIA Prezident ICOMIA Andrea Razeto prezntuje předchozího prezidenta Dr. Thomase Dammricha jako čestného člena

Udo Kleinitz, generální tajemník ICOMIA, na závěr řekl: „Velice děkuji CBIA, která připravila opravdu velkolepý kongres. Naši členové se podělili o zkušenosti a znalosti a zkoordinovali důležitou práci pro lodní průmysl. Děkuji všem za účast v letošním roce a těším se na další setkání příští rok v Číně.“

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page