25.06.2020

Státní plavební správa vypsala kvůli velkému počtu zájemců další termíny zkoušek na pro získání průkazů Vůdce malého plavidla. Celkovou kapacitu zkoušek navýšila o 320 osob. 

Všechny termíny zkoušek...

25.06.2020

Státní plavební správa upozorňuje:

Technické prohlídky malých plavidel jsou do odvolání prováděny výlučně po předchozím objednání, a to jak v sídlech poboček Státní plavební správy v Praze, v Děčíně a v Přerově, tak ve...

11.06.2020

Na 54. valné hromadě ICOMIA, která proběhla virtuálně 22. května 2020 byla novou prezidentkou organizace ICOMIA zvolena Sara Anghel.

Sara Anghel působí jako prezidentka National Marine Manufacturers Association (NMMA) C...

01.06.2020

Máte platný průkaz Vůdce malého plavidla vydaný do 31. prosince 2014? Nezapomeňte si ho do konce letošního roku vyměnit! 

Zákon č. 187/2014 Sb. který novelizuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, stanovil mim...

20.05.2020

Státní plavební správa informovala a změně předpisů pro plavbu rekreačních plavidel v Chorvatsku:

Vzhledem k tomu, že se po změně národních předpisů upravujících podmínky plavby rekreačních plavidel ve vnitřních námořní...

28.04.2020

Od 17. dubna plavební komory na Labi a Vltavě opět proplavují i rekreační lodě.

Od 1. 5. bude možné přeplout i ze zimoviště z Prahy na letní kotviště na Slapy.

Proplavování plavebními komorami na celé labsko-vltavské vod...

15.04.2020

Evropská asociace lodního průmyslu EBI pracuje na úrovni EU na řešení klíčových problémů lodního trhu v souvislosti s epidemií COVID-19. Přitom také spolupracují se světovou asociací lodního průmyslu ICOMIA, které je A...

08.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 6. 4. 2020 mimořádné opatření k omezení pohybu osob k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření nemoci s COVID-19. Mezi jinými, za splnění podmínek uvedených v opatř...

01.04.2020

Veletrh FOR BOAT se bude konat v novém termínu 9.–11. 10. 2020. Na jednáních o novém termínu se aktivně podílela i APL.

Generální ředitel ABF Tomáš Kotrč napsal:

Vážení obchodní partneři,

s ohledem na mimořádné opatření M...

10.03.2020

Výstava For Boat byla na základě rozhodnutí vlády ČR zrušena. V návaznosti na dnešní jednání předsedy APL Jana Wolfa s generálním ředitelem ABF panem Kotrčem bychom vás chtěl informovat o velice intenzivních jednáních...

Please reload

Kalendář lodních výstav 2020 ke stažení

Přihláška do APL ke stažení

Partner:

© 2017 APL