Partner:

Mediální partner:

© 2017 APL

23.01.2020

Předseda vlády Andrej Babiš a ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů zahájili 21. ledna práce na stavbě rekreačního přístavu Veselí nad Moravou. Původní přístav, ve kterém rekreační plavba na Baťově kanále v...

14.01.2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v roce 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a d...

06.01.2020

V konferenční hale Trhovek v Milešově uspořádal 21. listopadu Státní podnik Povodí Vltavy veřejné jednání se zastupiteli obcí kolem vodního díla Orlík a členy dalších subjektů. Za APL se jednání zúčastnil Vladimír Toma...

20.12.2019

Mezinárodní sdružení asociací lodního průmyslu jednotlivých zemí ICOMIA vydalo publikaci Recreational Industry Statistics Book 2018 doplněnou o údaje z Itálie, Francie, Chorvatska a České republiky. Kniha tak obsahuje...

08.12.2019

Ve čtvrtek 12. září byla na Cannes Yachting Festivalu obnovena dohoda o spolupráci mezi Evropskou a světovou asociací lodního průmyslu EBI a ICOMIA. Cílem tohoto partnerství je upozornit a prosazovat na zájmy rekreační...

26.11.2019

Státní plavební správa zveřejnila analýzu letošní sezony na našich vodních cestách. 

Dobrou zprávou je, že došlo ke snížení počtu nehod. V průběhu plavební sezony 2019 došlo pouze k 11 plavebním nehodám, což je skoro o...

27.10.2019

Stejně jako před čtyřmi roky Český svaz jachtingu a Asociace lodního průmyslu nyní Mezinárodní jachtařská federace World Sailing a Mezinárodní asociace námořního průmyslu ICOMIA, jejímž je APL členem, spojily své síly,...

25.10.2019

Volební valná hromada se konala 10. 10. 2019 v Marině Dock v Praze. Jejím cílem bylo především zvolit nové představenstvo, které bude ve funkci další tři roky.

Stávající předseda APL Ing. Petr Novotný z firmy MARIN...

26.09.2019

Valná hromada APL se bude konat 10. října 2019 od 14 hodin v Marině Dock, Voctářova 2449/5, Praha 8. Tato valná hromada bude volební.

Program zasedání:

  1. Zahájení

  2. Zjištění usnášeníschopnosti

  3. Volba orgánů...

27.07.2019

Informace Státní plavební správy č. 22/2019 ze dne 26. 7. 2019o osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě k zákazu plavby paddleboardů v centrální Praze:

Státní plavební správa přistoupila v souladu s...

Please reload

Kalendář lodních výstav 2020 ke stažení

Přihláška do APL ke stažení