Partner:

Mediální partner:

© 2017 APL

20.12.2019

Mezinárodní sdružení asociací lodního průmyslu jednotlivých zemí ICOMIA vydalo publikaci Recreational Industry Statistics Book 2018 doplněnou o údaje z Itálie, Francie, Chorvatska a České republiky. Kniha tak obsahuje...

08.12.2019

Ve čtvrtek 12. září byla na Cannes Yachting Festivalu obnovena dohoda o spolupráci mezi Evropskou a světovou asociací lodního průmyslu EBI a ICOMIA. Cílem tohoto partnerství je upozornit a prosazovat na zájmy rekreační...

26.11.2019

Státní plavební správa zveřejnila analýzu letošní sezony na našich vodních cestách. 

Dobrou zprávou je, že došlo ke snížení počtu nehod. V průběhu plavební sezony 2019 došlo pouze k 11 plavebním nehodám, což je skoro o...

27.10.2019

Stejně jako před čtyřmi roky Český svaz jachtingu a Asociace lodního průmyslu nyní Mezinárodní jachtařská federace World Sailing a Mezinárodní asociace námořního průmyslu ICOMIA, jejímž je APL členem, spojily své síly,...

25.10.2019

Volební valná hromada se konala 10. 10. 2019 v Marině Dock v Praze. Jejím cílem bylo především zvolit nové představenstvo, které bude ve funkci další tři roky.

Stávající předseda APL Ing. Petr Novotný z firmy MARIN...

26.09.2019

Valná hromada APL se bude konat 10. října 2019 od 14 hodin v Marině Dock, Voctářova 2449/5, Praha 8. Tato valná hromada bude volební.

Program zasedání:

  1. Zahájení

  2. Zjištění usnášeníschopnosti

  3. Volba orgánů...

27.07.2019

Informace Státní plavební správy č. 22/2019 ze dne 26. 7. 2019o osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě k zákazu plavby paddleboardů v centrální Praze:

Státní plavební správa přistoupila v souladu s...

11.07.2019

Mezinárodní organizace asociací lodního průmyslu – ICOMIA, jejíž členem je i APL, pořádala začátkem června společně s Chorvatskou asociací lodního průmyslu (CBIA) mezinárodní kongres ve Splitu. Mimořádně úspěšná akce p...

26.06.2019

Státní plavební správa (SPS) pro plavební sezónu 2019 v rámci preventivní a osvětové činnosti připravila leták s názvem „Schematické zobrazení VN Slapy s vyznačenými úseky plavby pouze ve výtlaku a vymezenými...

09.06.2019

ICOMIA zveřejnila ekonomickou statistiku za první čtvrtletí roku 2019. Zpráva obsahuje informace o ekonomickém vývoji, včetně inflace, hospodářského růstu, registrace lodí/prodeje, důvěry spotřebitelů, indexu cen výrob...

Please reload

Kalendář lodních výstav 2020 ke stažení

Přihláška do APL ke stažení