top of page

Úprava režimu plavby na Vltavě v centru Prahy


Po několika kolech jednáních různých zájmových organizacích se Státní plavební správou APL přistoupila na určitý kompromis a zaslala na SPS vyjádření k plánovanému zákazu plavby ve skluzu v Praze. APL souhlasí se snahou SPS zajistit bezpečnou a klidnou plavbu pro všechny účastníky plavebního provozu na Vltavě v Praze, a omezit tak rychlost plavidel v určených úsecích (Žluté lázně – Barrandovský most ř. km 57–59). Mimo tento úsek podle APL není třeba rychlost omezovat, protože jinde žádné nebezpečné situace nevznikají. Není to však jediné opatření, které je vhodné uskutečnit. Měla by následovat i jiná, další a doplňující opatření, která by působila v souběhu. Jedná se především o přesné vymezení frekventovaných úseků, kde by byla plavba ve skluzu regulována. Zde APL navrhuje omezit rychlost na 30–40 km/h a místa vybavit vhodným plavebním značením, například omezením vlnobití... Dále oddělit plavbu plavidel se strojním pohonem (motorovou plavbu) od veslařů a kanoistů a vyškolit veslaře i kanoisty v zásadách plavby. Zde může APL nabídnout součinnost ve formě zkušených školitelů. APL rozhodně nesouhlasí s plošným zákazem plavby ve skluzu. Přínosným shledává věnovat zvýšenou pozornost kontrole dodržování vyhlášky o plavebním provozu ze strany SPS a Policie ČR.

Státní plavební správa vybrala dva úseky, kde musí řidiči motorových člunů přes léto výrazně snížit rychlost. „Opatření platí během letní sezony vždy od 1. dubna do října, kdy je na řece nejvíce lidí,“ řekla ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. Omezení nařizuje plavbu ve výtlačném režimu. První zóna s rychlostním omezením začíná od plavební komory Praha – Štvanice a končí u Železničního mostu na Výtoni. Od Výtoně pak je asi kilometrový úsek bez rychlostního omezení a od Stadionu vodních sportů na Císařské louce až po Barrandovský most je vyznačen druhý úsek s pomalou plavbou. Plavební znaky již jsou osazeny, dávejte si při plavbě v Praze pozor.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page