top of page

Trh lodí nejen v Německu


Po velmi úspěšném loňském veletrhu boot Düsseldorf a dobrých obchodech v jeho návaznosti odstartovala branže lodí v Německu do nové sezony s velkým optimismem. Velká očekávání byla splněna, pro rok 2017 tato branže očekává rekordní obrat ze zboží a služeb ve výši 2 miliard EUR. Trh lodí prožívá konjunkturu. Tak by se dal shrnout výsledek průzkumu provedeného v polovině roku 2017 v Německu. 86,6 % dotazovaných společností hodnotilo aktuální ekonomickou situaci jako stejně dobrou nebo lepší než v předchozím roce. To je nejvyšší hodnota od finanční a ekonomické krize v roce 2008.

I v mezinárodním měřítku je cítit jasně vzestupný trend. Eurozóna již 5 let po sobě zaznamenává ekonomický růst. Také v krizí otřásaných zemích kolem Středozemního moře je zřetelné zlepšení, byť ne ve stejném měřítku. Například v Itálii byl růst HDP v 1. čtvrtletí 2017 ve srovnání s předchozím kvartálem ve výši 0,2 % zřetelně nižší než v Německu s nárůstem 0,5 %. Pro celý rok 2017 očekává Evropská komise pro eurozónu ekonomický růst HDP ve výši 1,6 %. Z celkově lepší ekonomické situace profituje i segment lodí. Důvěra v kladný ekonomický vývoj se zvětšuje a motivuje soukromou spotřebu. Chuť nakupovat zůstává u spotřebitelů nezměněná. Zvýšené příjmy, které spotřebitelé vzhledem k dobré konjunktuře očekávají, by měly dále posílit poptávku a z důvodu nízkého úročení sotva téci do vkladů.

Všechny segmenty trhu lodí profitují ze setrvalého růstového trendu – i když v rozdílném měřítku. Prvenství patří nadále segmentu „Servis a údržba“. Žádný z dotazovaných podniků neuváděl ve srovnání s předchozím rokem pokles tržeb: spokojenost na 100 %! Již roky stoupá počet majitelů lodí, kteří jejich údržbu raději přenechávají specializované firmě, než aby sami přiložili ruku k dílu. Úspěch této části trhu však má i své stinné stránky. Mnoho podniků již pracuje na hranici svých kapacitních možností, což vede k nedostatečnému pokrytí požadavků a negativně se odráží na spokojenosti zákazníků. Naléhavě potřebný další technický personál však je nedostatkovým zbožím.

Také v ostatních segmentech trhu převažuje spokojenost. „Vybavení a příslušenství“ dokázalo ve srovnání s předchozím rokem ještě jednou zřetelně přidat. V průměru 90 % společností hodnotí aktuální ekonomickou situaci v tomto segmentu jako pozitivní. Totéž platí i pro oblast „Pronájem lodí“. Také v segmentu nových lodí počítají výrobci se zřetelným růstem obratů. Tento vývoj je výsledkem trvalého trendu k větším jachtám. K tomu přistupuje fakt, že nadále roste i poptávka po katamaranech. Tomuto trendu se samozřejmě přizpůsobili také oba přední němečtí výrobci lodí, společnosti Bavaria a HanseGroup. Poté, co Bavaria již v roce 2014 převzala Nautitech, koupila nyní investiční společnost Aurelius, mateřská společnost HanseGroup, francouzského výrobce katamaránů Privilege.

Příklon zákazníků k větším lodím je zřetelný i v oblasti motorových jachet. Na rozdíl od plachetnic zde ale roste i poptávka po menších lodích vybavených závěsnými motory, které lze snadno přepravovat na přívěsu. Rozhodujícím momentem pro mnohé kupující zde jsou nízké náklady na provoz a údržbu při vyšší flexibilitě. Tento trend potvrzuje statistika lodních motorů. Ve výkonové třídě nad 60 HP vzrostl prodej závěsných motorů v období 1–6/2017 o 19,6 % oproti srovnávacímu období 1–6/2016.

Společnosti nijak nepochybují o tom, že z jejich pohledu pozitivní vývoj bude dále pokračovat. 79,6 % z nich (předchozí rok: 80,6 %) je přesvědčeno, že konjunktura na trhu lodí se bude ve střednědobém horizontu vyvíjet lépe nebo alespoň stejně dobře. Bez ohledu na aktuální ekonomický vývoj zůstává zájem o aktivity na člunech a lodích stejný. K tomu přispěla i německá celostátní kampaň pro podporu lodí a jachtingu START BOATING. Prostřednictvím sociálních sítí zasáhla jen za první pololetí roku 2017 více než milion lidí a poskytla jim informace o sportovním využití člunů a plachetnic. Ještě více lidí se o lodích a jachtingu dozvědělo z regionálních rozhlasových nebo televizních stanic. Tímto způsobem získává tento sport u širokých vrstev na významu jako alternativa pro trávení volného času. Informace samotné ale nestačí. Proto tato kampaň nabízí možnost bezplatně si vyzkoušet plavbu na lodi v rámci šesti regionálních akcí, pro které je k dispozici 8 až 10 plachetnic i motorových člunů o délce 4 až 10 m.

Po úspěšné sezóně 2017 vyhlíží lodní trh následující sezonu s optimismem. Skutečně neexistují aktuálně žádné náznaky zpomalení konjunktury v tomto oboru. Pozitivní rámcové podmínky a setrvale nízká hladina úroků přispívají k silné soukromé poptávce. Koneckonců je vždy lepší investovat disponibilní finanční prostředky do jachty zaručující trvalou hodnotu a užívat si jí ve volném čase než se vztekat nad nepřicházejícím úrokovým dobropisem.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page