top of page

Mapa Slapské přehrady s vyznačeným omezením plavby

Státní plavební správa (SPS) pro plavební sezónu 2019 v rámci preventivní a osvětové činnosti připravila leták s názvem „Schematické zobrazení VN Slapy s vyznačenými úseky plavby pouze ve výtlaku a vymezenými vodními plochami“.

Obsahem jsou aktuální dopravní opatření na tomto úseku vodní cesty, o kterých plavební úřad informoval v informacích č. 11/2019 a 15/2019 na svých webových stránkách. SPS bude mapu rozdávat v rámci provádění státního dozoru na VN Slapy.

Schematická mapa VN Slapy je také zveřejněna na webových stránkách SPS.

Ke stažení ZDE

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page