top of page

APL má nové představenstvo

Volební valná hromada se konala 10. 10. 2019 v Marině Dock v Praze. Jejím cílem bylo především zvolit nové představenstvo, které bude ve funkci další tři roky.

Stávající předseda APL Ing. Petr Novotný z firmy MARINE do nového představenstva již nekandidoval: „Za posledních deset let jsme dosáhli mnoha změn v zákonech i vyhláškách, které nás přiblížily stavu v západních zemích EU, prosadili jsme uvolnění vnitrozemské plavby, změny v námořním zákoně. Udělali jsme společně s ostatními také velkou reklamu celému oboru, hlavně díky výstavám LODĚ NA VODĚ a nyní FOR BOAT. Tím naše práce ovšem nekončí, stále je potřeba bojovat proti aktivistům, kteří by plavbu rádi zase zakázali, také jsou rozpracované rozvojové plány na plavbu na Labi i Vltavě, na nové přístavy atd. Myslím si, že by měl do tohoto dění vstoupit někdo nový,“ uvedl a poděkoval stávajícím členům představenstva.

Novým předsedou představenstva byl zvolen Ing. Jan Wolf z firmy SeaWolf.

Místopředsedou představenstva je Ing. Vladimír Toman z firmy Česká lodní doprava – charter, a členy představenstva jsou Ing. Jiří Belinger z firmy BG Technik cs, Jiří Krupka z firmy Marina DOCK a Radek Šíma z firmy YACHTBOOM.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page