top of page

ICOMIA Recreational Industry Statistics Book 2018

Mezinárodní sdružení asociací lodního průmyslu jednotlivých zemí ICOMIA vydalo publikaci Recreational Industry Statistics Book 2018 doplněnou o údaje z Itálie, Francie, Chorvatska a České republiky. Kniha tak obsahuje údaje z 29 zemí světa. Jako obvykle obsahuje kniha podrobnou analýzu trhu rekreačního lodního průmyslu, globální přehledy klíčových produktů, údaje o vývozu/dovozu lodí, statistiku lodních motorů a výroční zprávu Superyacht Group. Členové ICOMIA, kteří dodali statistické údaje, pokrývají více než 80 % světového lodního rekreačního trhu. Statistika ICOMIA je ve světě hodně využívána, zejména těmi, kteří mají zájem investovat nebo hledat práci v lodních odvětvích. Publikaci lze zakoupit za 830 EUR (pro členy APL je cena 415 EUR) na www.icomia.com.

Publikace, které vydala ICOMIA v roce 2019:

  • 2018 Recreational Boating Industry Statistics Book

  • Refit Statistics 2018/2019

  • Guidance on Brexit Edition 5

  • 2019 Quarterly Economic Statistics Report

  • ICOMIA/IMEC Quarterly EU Updates Report

  • Small Craft Standards Bulletin

  • Equipment Distributors Database

  • Half Year Trend Report

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page