top of page

Nové plavební mapy


Státní plavební správa vydala schematické plavební mapy přehradních nádrží Dalešice, Slapy a Orlík.

Státní plavební správa tyto mapy rozdává v rámci dozorové činnosti jako součást preventivní činnosti. Účelem je seznámení se s plavebním značením a důležitými dopravními opatřeními přijatými Státní plavební správa pro daný rok, které by vůdci plavidel měli znát.

Mapy je možné stáhnout také z webu Státní plavební správy

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page