top of page

EU Monitoring NewsletterTento zpravodaj začala vydávat European Boating Industry (EBI) jako součást nově navázaných užších vztahů s organizací ICOMIA, které vedly k podpisu dohody o partnerství na konci roku 2020. Cílem zpravodaje je poskytnout členům ICOMIA informace o vývoji v klíčových oblastech politiky EU, které ovlivňují lodní rekreační průmysl. Pomáhá také vyhnout se duplicitě činností mezi EBI a ICOMIí, což zefektivňuje práci jejich představitelů. Zpravodaj bude vydáván každé dva měsíce a první číslo za období leden – únor 2021 již je na světě.


Členové APL si jej mohou stáhnout v sekci Pro členy/Dokumenty

Tento zpravodaj je určen pouze pro členy organizace ICOMIA a její členy a nesmí být sdílen do médií.

Comments


  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page