ICOMIA Statistics Book 2020


Mezinárodní sdružení asociací lodního průmyslu jednotlivých zemí ICOMIA vydalo publikaci Recreational Industry Statistics Book 2020, ve které najdete mnoho užitečných informací. Statistiky ICOMIA jsou v tomto odvětví hojně využívány, zejména těmi, kteří mají zájem o investice nebo se snaží pracovat v určitých odvětvích.

Odhaduje se, že členové sdružení ICOMIA představují více než 80 % světového obchodu v oblasti rekreační plavby, takže ICOMIA má dobrou pozici pro poskytování mezinárodních údajů. Ve statistice se objevují také data o počtu charterových společností v různých zemích a podrobnější údaje o zařízeních pro lodě poskytovaných členy skupiny ICOMIA Marinas Group, včetně počtu kotvišť, skluzů, přístavů, marin, suchých doků a dalších alternativ pro skladování lodí ve 24 zemích světa.
Kniha obsahuje:

· Globální data z roku 2020 a přehled dopadu COVID-19 na lodní průmysl

· Podrobné národní zprávy ze zemí s největším lodním průmyslem

· Globální souhrny klíčových produktových segmentů z 22 zemí

· Export / import data mezinárodního obchodu s loděmi ze 41 zemí

· Statistiky lodních motorů od IMEC

· Statistiky mezinárodních výstav lodí

· Zpráva ze Superyacht Group

· Články z oboru vybrané časopisem IBI

· Excelové tabulky se surovými daty pro podrobnější průzkum

Publikaci lze zakoupit za 830 EUR na www.icomia.com.

Pro členy APL je kniha k dostání za 50% ceny. PDf ke stažení je v sekci Dokumenty.


  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow