28.04.2020

Od 17. dubna plavební komory na Labi a Vltavě opět proplavují i rekreační lodě.

Od 1. 5. bude možné přeplout i ze zimoviště z Prahy na letní kotviště na Slapy.

Proplavování plavebními komorami na celé labsko-vltavské vod...

15.04.2020

Evropská asociace lodního průmyslu EBI pracuje na úrovni EU na řešení klíčových problémů lodního trhu v souvislosti s epidemií COVID-19. Přitom také spolupracují se světovou asociací lodního průmyslu ICOMIA, které je A...

08.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 6. 4. 2020 mimořádné opatření k omezení pohybu osob k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření nemoci s COVID-19. Mezi jinými, za splnění podmínek uvedených v opatř...

01.04.2020

Veletrh FOR BOAT se bude konat v novém termínu 9.–11. 10. 2020. Na jednáních o novém termínu se aktivně podílela i APL.

Generální ředitel ABF Tomáš Kotrč napsal:

Vážení obchodní partneři,

s ohledem na mimořádné opatření M...

10.03.2020

Výstava For Boat byla na základě rozhodnutí vlády ČR zrušena. V návaznosti na dnešní jednání předsedy APL Jana Wolfa s generálním ředitelem ABF panem Kotrčem bychom vás chtěl informovat o velice intenzivních jednáních...

19.02.2020

Icomia World Marinas Conference se bude konat ve dnech 13.–15. října 2020 v Mina Rashid v Dubai.

Hlavním tématem konference bude „Mariny posilující cestovní ruch a ekonomiku“. Zaměří se také na regulační opatření, osvěd...

23.01.2020

Předseda vlády Andrej Babiš a ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů zahájili 21. ledna práce na stavbě rekreačního přístavu Veselí nad Moravou. Původní přístav, ve kterém rekreační plavba na Baťově kanále v...

14.01.2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v roce 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a d...

06.01.2020

V konferenční hale Trhovek v Milešově uspořádal 21. listopadu Státní podnik Povodí Vltavy veřejné jednání se zastupiteli obcí kolem vodního díla Orlík a členy dalších subjektů. Za APL se jednání zúčastnil Vladimír Toma...

20.12.2019

Mezinárodní sdružení asociací lodního průmyslu jednotlivých zemí ICOMIA vydalo publikaci Recreational Industry Statistics Book 2018 doplněnou o údaje z Itálie, Francie, Chorvatska a České republiky. Kniha tak obsahuje...

Please reload

Kalendář lodních výstav 2020 ke stažení

Přihláška do APL ke stažení